فروشگاه

صادرات 1.3 میلیون دلار سبزی و صیفی در سال گذشته

فهرست مطالب

صادرات 1.3 میلیون دلار سبزی و صیفی در سال گذشته

1401/06/01

به گزارش خبرگزاری ها در آستانه یک ساله شدن دولت سیزدهم در مجموع آمار نشان میدهند که بیش از 4.5 میلیون تن سبزی و صیفی با رقمی معادل 1.3 میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که همین میزان در سال گذشته کمتر از 4 میلیون تن بوده است.

این محصولات با وجود داشتن سود خوب برای صادرات با چالشی به نام سرعت انتقال مواجه هستند زیرا به سرعت پلاسیده شده و تازگی خود را از دست میدهند که البته راه های خوبی برای برطرف شدن این مشکل ابداع شده است.

یکی از عوامل موفقیت افزایش صادرات را میتوان بهبود زیرساخت ها برای انتقال دانست که برای مثال میتوان به تهیه کانتینرهای دوحالته برای انتقال محصولات به روسیه از راه زمینی اشاره کرد که به وسیله این کانتینر ها محصولات دیگر دچار سرمازدگی یا گرمازدگی نمیشوند.