فروشگاه

صادرات 80 درصد زردآلو تولید شده در استان لرستان

فهرست مطالب

صادرات 80 درصد زردآلو تولید شده در استان لرستان

1402/03/17

امروز چهارشنبه به گزارش خبرگزاری فارس محمد حسن کیانی اظهار کرد: در لرستان حدود 3 هزار و 666 هکتار سطح زیرکشت زردآلو است که حدود 3 هزار و 322 هکتار از این میزان بارور می باشد.

ایشان اضافه کرد: یک سوم باغات زردآلو مربوط به شهرستان دورود است.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی لرستان گفت: از باغات استان سالیانه حدود 36 هزار و 526 تن زردآلو برداشت میشود. از این میزان زردآلو تولید شده حدود 80 درصد آن به خارج از استان صادر میشود.

کیانی فر گفت: در استان نیز حدود 15 درصد زردآلو تولید شده در استان نیز مصرف میشود. 5 درصد زردآلو استان هم به صورت سنتی فرآوری می شود.

ایشان اضافه کرد: 9 و نیم تن در هکتار عملکرد زردآلو است. البته بیش از 15 تن در هکتار رکورد داشته ایم.

در پایان مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی لرستان ادامه داد: با توجه به اصلاح ارقام اقتصادی و بازارپسندی زردآلو استان با کیفیت تر می باشد.