فروشگاه

در استان مرکزی برداشت ذرت علوفه ای آغاز شد.

فهرست مطالب

در استان مرکزی برداشت ذرت علوفه ای آغاز شد.

1402/07/30

امروز یکشنبه مدیرجهادکشاورزی شهرستان اراک در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک اظهار داشت: بیشنرین سطح زیرکشت ذرت علوفه ای با 2 هزار و 400 هکتار به شهرستان اراک اختصاص دارد.

ذوالفقاری اضافه کرد: در استان در هکتار عملکرد محصول 50 تن پیش بینی می شود که حدود 600 هزار تن ذرت علوفه ای تولید می گردد که نیاز بخشی از خوراک دام شهرستان و استان را تامین می کند.

امسال نسبت به پارسال تولید ذرت علوفه ای 20 درصد افزایش داشته است. رعایت اصول فنی و تغذیه ای از سوی کشاورزان و اجرای سامانه آبیاری نوین در مزارع نتیجه مدیریت کشت می باشد.

کارشناس فنی کشاورزی غیابی گفت: در اراک سه رقم معمولا زودرس ، میان رس و دیررس کشت می شود.

کارشناسان جهادکشاورزی عنوان کرد: در طرح الگوی کشت ذرت علوفه ای از جمله محصولاتی است که قرار دارد. ذرت علوفه محصولی کم آب بر است که صرفه اقتصادی بالایی برای کشاورزان دارد.

در پایان بهرامی ادامه داد: در تناوب گندم و جو و دیگر محصولات ذرت علوفه ای استفاده می شود که باعث اصلاح ساختار خاک می شود.

در استان مرکزی از اواحر شهریورماه برداشت ذرت علوفه ای در استان مرکزی آغاز و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.