فروشگاه

از 350 هکتاری از اراضی کشاورزی بمپور ذرت علوفه ای برداشت شد.

فهرست مطالب

از 350 هکتاری از اراضی کشاورزی بمپور ذرت علوفه ای برداشت شد.

1402/09/05

امروز یکشنبه به گزارش ایسنا محمد اکرم هودیانی اظهار داشت: در فصل تابستان سطح وسیعی از زمین های کشاورزی شهرستان بمپور با توجه به شرایط آب و هوایی استان و قیمت مناسب محصول تولیدی به زیرکشت محصول ذرت میرود. امسال از مزارع ذرت شهرستان حدود 15 هزار تن برداشت علوفه تا پایان آذرماه پیش بینی می شود.

ایشان افزود: در شهرستان بمپور در کار کاشت ، داشت و برداشت بیش از 600 نفر مشغول به فعالیت هستند.

در پایان ادامه داد: حدود 6 هزار هکتار اراضی زراعی در شهرستان بمپور می باشد.