فروشگاه

پیش بینی 460 هزار تن تولید مرکبات در قائم شهر

فهرست مطالب

پیش بینی 460 هزار تن تولید مرکبات در قائم شهر

علی درویش نیا در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: در شهرستان قائم شهر 15 هزار و 200 هکتار سطح باغ مرکبات در قائم شهر وجود دارد که تولید مرکبات در باغات این شهرستان امسال حدود 110 هزار تن ارقام نارنگی و 350 هزار تن ارقام پرتقال پیش بینی میشود.

ایشان اشاره کرد: در این شهرستان سطح درختان بارور پرتقال 11هزار هکتار و غیر بارور 600هکتار است که امسال 350 هزار تن پرتقال در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در مناطق شمالی مانند مازندران بهتر است از ارقام زودرس مانند انواع پرتقال ناول ، انواع نارنگی انشو و پیچ استفاده شود تا قبل از بروز سرما میوه ها از درخت چیده شود. کاشت ارقام میانرس در این منطقه و برداشت زود هنگام موجب افت کیفیت میوه و کاهش بازار پسندی آن میشود.

درویش نیا یادآوری کرد: در سال شهرستان قائم شهر دارای 190 واحد سورتینگ میوه و مرکبات با ظرفیت 100 هزار تن میباشد.