فروشگاه

پیش بینی برداشت 30 هزار تن بادام زمینی از مزارع پارس آباد

فهرست مطالب

پیش بینی برداشت 30 هزار تن بادام زمینی از مزارع پارس آباد

1401/07/20

فرماندار شهرستان پارس آباد اظهار داشت که در سال جاری 8 هزار هکتار از زمین های این شهرستان به کشت بادام زمینی اختصاص یافته است که مورد انتظار است در نهایت 30 هزار تن بادام زمینی برداشت شود.

ایشان نرخ برداشت بادام زمینی به ازای هر هکتار را 4 تن دانستند و مجموع نقدینگی 30 هزار تن بادام زمینی را 900 میلیارد تومان عنوان نموند.

در ادامه ایشان اظهار داشتند که گسترش فناوری و بهبود صنایع تبدیلی راهکارهای خوبی برای افزایش کمیت و کیفیت تولید این محصول است و با اجرایی نمودن کشت مکانیزه بادام زمینی میتوان هم از زمین استفاده بهتری داشت و هم بهره وری و سهولت کار را افزایش داد.

در پابان ایشان عنوان نمودند که بادام زمینی تولیدی این شهرستان مرغوبیت بالایی داشته و میتواند بعنوان آجیل و همچنین روغن برای تولید کره گیاهی و کره بادام زمینی مورد استفاده قرار بگیرد.