فروشگاه

چهار تن نهاده بذر کشاورزی در مازندران توزیع شد.

فهرست مطالب

چهار تن نهاده بذر کشاورزی در مازندران توزیع شد.

1401/08/26

عنایتی افزود: جهت راستای حمایت از کشاورزی توزیع بذرهای مورد نیاز کشاورزان مانند 2هزار و 300 تن بذر ، یک هزار تن بذر شالی  ، 350 تن بذر شبدر ، 200 تن سویا ، 150 تن جو ، ۴۶ تن بذر انواع کلزا، ۶ تن بذر سبزیجات برگی و غده‌‌ای و حدود سه تن بذر پنبه میباشد تا اکنون انجام شده و تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت.

ادامه داد: در برای سال زراعی جاری کشت گندم در سطح ۲۹ هزار هکتار به صورت دیم و ۲۶ هزار هکتار آبی ، ۲۱۵ هزار هکتار کشت اول برنج و ۱۰۵ هزار هکتار کشت مجدد و پرورش ریتون (دنوج)، ۲۹ هزار هکتار جو و بیش از ۲۷ هزار هکتار شبدر و ۳۰ هزار هکتار انواع سبزیجات با توجه به بررسی های انجام شده پیش بینی میشود.

به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندارن که به توزیع یک هزارتن بذر شالی در سال گذشته اشاره داشت گفت: با توجه به وضعیت زیرکشت بذر شالی که شامل ارقامی مانند برنج هاشمی ، طارم ، شیرودی ، ندا و فجر و جهت راستای برنامه حمایتی دولت از کشاورزان توزیع این بذر در اوایل بهمن انجام میشود.

افزود: ۵۰ درصد کشت گندم و انواع سبزیجات به دلیل دیرهنگام بودن بارش‌‌ها در زمین‌های کشاورزی استان انجام شده است و مراحل کشت جو، شبدر و کلزا در حال اتمام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته افزود: ۸۴ هزار تن گندم در سال جاری از کشاورزان استان مازندران خریداری شده است و این در حالی بود که این رقم در سال گذشته ۶۸ هزار تن بود.

وی اشاره کرد: در سال جاری 15 از هزار و 800 تن کلزا در مازندران حدود ۲هزار و ۷۰۰ تن کلزا به صورت تضمینی و بقیه به صورت خرید توافقی و آزاد از کشاورزان استان خریداری شده است. 

عنایتی به 153 هزار تن کود یارانه دار اشاره کرد و گفت:  تاکنون ۷۰ هزار و ۷۸ تن کود اوره، ۱۱ هزار و ۲۴۷ تن کودهای فسفاته و ۷ هزار و ۳۱۶ تن کودهای پتاسه برای کشت پاییزه برای حمایت از کشاورزان بین کشاورزان استان توزیع شده است.