فروشگاه

در طرح جهش تولید دیمزارها بین کشاورزان کود رایگان توزیع شد.

فهرست مطالب

در طرح جهش تولید دیمزارها بین کشاورزان کود رایگان توزیع شد.

1401/12/17

امروز چهارشنبه 17 اسفندماه بر اساس ارزیابی های میدانی کارشناسان ناظر سازمان جهادکشاورزی و کارشناسان ماظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضیایی اظهار کرد: این طرح در قالب جهش تولید در دیمزارها با وجود کاهش نزولات آسمانی و وضعیت رشد رویشی این مزارع نسبت به سال های مشابه گذشته اقدام خواهد شد.

ایشان افزود: با نظارت کارشناسان استان 35 هزار کیلوگرم کود npk 5-25-25 و حاوی عناصر ریزمغذی فیتومکس بصورت رایگان در حال حمل و ارسال به 14 نقطه هدف مدیریت جهادکشاورزی شهرستان استان است.

انواع محصولات باغبانی و کشاورزی برای رشد نیاز به عناصر غذایی دارند و این عناصر را از خاک تامین میکنند. به دلایل مختلف امروزه خاک به تنهایی قادر به تامین نیازهای غذایی گیاه نیست و استفاده از انواع کود ضروری است.

مهمترین راه کارهای افزایش تولید محصولات کشاورزی استفاده از کودهای شیمیایی میباشد.

در پایان وی ادامه داد: 667 هزار هکتار استان گلستان زمین کشاورزی حاصلخیز دارد و سالانه حدود 3 و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید میشود. این در کشور از از جایگاه ممتازی برخوردار است.