فروشگاه

کم رغبتی کشاورزان گلستانی به کشت پنبه

فهرست مطالب

کم رغبتی کشاورزان گلستانی به کشت پنبه

1401/07/25

استان گلستان زمانی بخاطر وسعت کشت پنبه به سرزمین طلای سفید شهرت داشت. اما امروزه متاسفانه کشت این محصول چندان صرفه اقتصادی نداشته و کشاورزان تمایلی برای کشت آن ندارند.

در رابطه با تنوع اقلیمی گلستان باید گفت که هفت اقلیم از سیزده اقلیم را درون خود جای داده است و محل تولید 14 محصول راهبردی کشور میباشد. بخش کشاورزی آن به تنهایی 38 درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.

متاسفانه اجرای سیاست های نادرست کشت پنبه در طی دهه های اخیر به شدت کشت آن را کاهش داده است. بعضی کشاورزان علت آن را خشکسالی میدانند که باعث شد تولید این محصول را در سال گذشته به 18 هزار هکتار کاهش پیدا کند.

در پایان باید گفت که امید است با حمایت دولت و اجرای طرح ملی الگوی کشت رفته این مشکلات نیز کمرنگ شده و کشاورزان دوباره به سمت کشت ابن محصول راهبردی حرکت نمایند.