فروشگاه

برداشت گل محمدی از باغات بهاباد یزد شروع شد.

فهرست مطالب

برداشت گل محمدی از باغات بهاباد یزد شروع شد.

1402/01/30

امروز چهارشنبه علی اکبر رحمتیان بهبابادی اظهار کرد: از باغات شهرستان بهاباد حدود 20 هکتار به کشت گل محمدی اختصاص دارد. در این شهرستان از هر هکتار برداشت سه تن گل محمدی پیش بینی میشود.

ایشان به مصرف گل محمدی برداشت شده اشاره کرد و گفت: از گل های برداشت شده حدود 80 درصد برای تهیه فرآورده های عرقیجات ، 5 درصد بصورت غنچه برای صادرات و مابقی بصورت گلبرگ خشک برای تهیه گل قند ، مربا و سایر مصارف خوراکی استفاده میشود.

در ادامه رحمتیان افزود: با وجود داشتن مزایای زیاد گل محمدی اهمیت زیادی برای کشور دارد اما نیازمند تجاری سازی در این حوزه هستیم.

در پایان مدیر جهادکشاورزی بهاباد گفت: پس از باز شدن شکوفه گل محمدی دوام کمی روی شاخه دارد. اگر برداشت آن 24 ساعت تاخیر بی افتد رنگ آن به سفیدی گراییده شده و میریزد. این کار باعث افت شدید کیفیت گلاب و اسانس استحصالی آن خواهد شد.