فروشگاه

برداشت کدو حلوایی از جالیزهای مشگین شهر

فهرست مطالب

برداشت کدو حلوایی از جالیزهای مشگین شهر

1401/07/06

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشگین شهر اظهار داشتند که بر اساس پیش بینی ها قرار است تا امسال بیش از 11 هزار تن انواع کدو حلوایی از سطح 544 هکتار از جالیزهای این شهرستان برداشت گردد.

ایشان تولید کدو حلوایی در هر هکتار بطور متوسط 35 تن دانستند که البته این مقدار به علت وقوع خشکسالی و گرمای بهار و تابستان امسال و همچنین کم آبی کاهش داشته و یه 20 تن در هر هکتار رسیده است.

در ادامه ایشان با اشاره به ارسال این کدوها به اکثر شهرهای ایران اظهار داشتند که شهرستان مشگین شهر قطب تولید این محصول هم از نظر میزان تولید و هم از نظر سطح زیرکشت میباشد.

گفتنی است که کدو حلوایی یا کدو تنبل که در زبان محلی به آن “بورانی” هم گفته میشود اکثرا در حاشیه رودخانه قروه سو در روستاهای لمبر ، کنگرلو و جبدرق این شهرستان کشت میشود.