فروشگاه

نداشتن مشکلات از نظر تامین نهاده های دامی در استان سمنان

فهرست مطالب

نداشتن مشکلات از نظر تامین نهاده های دامی در استان سمنان

1401/10/28

روز چهارشنبه محمد رضا قاسمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان در گفت و گو با خبرگزاری ایانا اظهار کرد: از نظر ذخایر استراتژیک که بخش دولتی با عاملیت شرکت پشتیبانی امور دام انجام میدهد و هم تشکل ها و کارخانجات خوراک دام استان سمنان ذخایر مناسبی را برای تامین ماه های آینده دارند.

ایشان فرمود: یکی از تمهیدات دولت برای حمایت از دامداران تحویل امانی نهاده است و نهاده با تنفس 6 ماهه به دامداران در حوزه عشایری تحویل میشود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود: با ارائه تضمین و عقد قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام دامداران میتوانند از این مزیت پیش بینی شده استفاده کنند.

قاسمی ادامه داد: با گذر از دوره خشکی و خشکسالی امیدواریم به شرایط با ثبات تری در تولید در بخش دام سبک برسیم.