فروشگاه

از باغات استان قزوین برداشت فندق آغاز شد.

فهرست مطالب

از باغات استان قزوین برداشت فندق آغاز شد.

1402/06/12

امروز یکشنبه محمد پیله فروش در گفتگو با خبرگزاری فارس از قزوین اظهار داشت:  در سال جاری استان قزوین دارای 2 هزار و 735 هکتار سطح زیرکشت فندق می باشد. 2 هزار و 700 هکتار از باغات بارور و 35 هکتار غیر بارور است.

ایشان اضاقه کرد: از این میزان باغات حدود 2900 تن برداشت فندق پیش بینی میشود.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین عنوان کرد: منطقه الموت شهرستان قزوین عمده ترین سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص داده است. روستاهای آکوجان ، هیر ، فشک ، یارود ، ویار در منطقه بخش رجایی دست و رازمیان قرار دارد. در منطقه رجایی دشت روستای یارود را میتوان بعنوان قطب فندوق کاری استان معرفی کرد.

این مسئول افزود: مهمترین مسائل و مشکلات در این حوزه کمبود نهالستان تولیدکننده نهال سالم و استاندارد، مشکلات مرتبط به صنایع تبدیلی و انبارداری محصول و آب‌رسانی و انتقال آب در روستاها می باشد.

پیله فروش گفت: در هر منطقه با تشکیل تعاونی تولید باغداران فندق تاکید در ایجاد باغ مادری و نهالستان استاندارد و استفاده از ارقام مناسب و گرده دهنده، ایجاد صنایع مرتبط جهت نگهداری و فرآوری، دور آبیاری مناسب ، هرس جهت نوردهی و کاهش تعداد تنه‌ها و تغذیه و کود دهی مناسب در باغات و انبارهای مناسب نگهداری محصولات داریم.

در پایان مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین ادامه داد: در کشور استان قزوین در سطح زیرکشت و تولید محصول فندق رتبه دوم را دارد.