فروشگاه

برگزاری جلسه روند توزیع الکترونیکی کودهای یارانه ای در استان چهارمحال وبختیاری

فهرست مطالب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از برگزاری جلسه ای که در روز شنبه 5 آذر ماه با حضور مدیر زراعت – کارشناسان سازمان جهادکشاورزی -مدیران و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستانها-کارشناسان پایش مواد کودی شرکت -مسئولین مراکز وهمچنین کارگزاران فعال سراسر استان در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد جهت برسی ونحوه توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای ،بر اساس توزیع فقط از طریق سامانه و صدور حواله های الکترونیکی خبر داد.

مهندس محسن مهدوی در این جلسه گفت،توزیع کود های یارانه ای به روش حواله های کاغذی ودیگر اشکال به غیر از حواله الکترونیکی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با توجه به دستورالعمل های ابلاغی ونحوه توزیع ، تمامی اطلاعات کشاورزان باید از طریق سامانه پهنه بندی ثبت و از طریق سامانه های پایش مواد کودی و حمل ونقل به صورت حواله الکترونیکی صادر و از انبار کارگزار خارج گردد.

آقای دکتر سعیدی مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی بر اهمیت صدور حواله الکترونیکی -اطلاعات صحیح مراکز در سامانه پهنه بندی و همچنین رصد کامل توزیع کود از کارگزار به کشاورز را از طریق سیستمی و حضوری مورد تاکید قراردادند.

در پایان ،مسئول پایش شرکت از مغایرتهای بوجود آمده در سامانه – نحوه اعلام وصول و تاییدیه بارنامه طبق تعدادکیسه و مقدار محموله های که از مبادی برای کارگزاران ارسال می شود و همچنین مشکلات سامانه دربعضی از مناطق توضیحاتی ارائه نمودند.

  • hfhf
  • gj
  • gj