فروشگاه

در 1000 هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری کشت چغندرقند آغاز شد.

فهرست مطالب

در 1000 هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری کشت چغندرقند آغاز شد.

1402/02/06

امروز چهارشنبه به گزارش خبرگزاری فارس در شهرکرد سیروس بیک بکان اظهار کرد: از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری تا به امروز حدود یک هزار هکتار کشت چغندرقند با کشاورزان استان منعقد شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: افزایش این میزان به 1 هزار و 500 هکتار را پیش بینی کرده ایم. در این صورت برداشت محصول به 70 تا 75 هزار تن افزایش دارد.

ایشان ادامه داد: 1 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال گذشته به زیرکشت چغندر رفته است که حدود 55 هزار تن از این میزان برداشت میشود.

در پابان بیک بکان افزود: از هر هکتار در سال گذشته بطور متوسط حدود 50 تن چغندر برداشت شد که حدود 10 تن نسبت به چند سال قبل در هر هکتار 10 تن افزایش داشتیم.