فروشگاه

در آبادان برداشت 68 هزار تن خرما پیش بینی شد.

فهرست مطالب

در آبادان برداشت 68 هزار تن خرما پیش بینی شد.

1402/06/26

امروز یکشنبه مدیرجهادکشاورزی آبادان در گفتگو با خبرگزاری بسیج خوزستان اظهار داشت: در سال جاری آبادان با وجود 12 هزار و 750 هکتار نخلستان حدود 68 هزار تن برداشت خرما پیش بینی میشود. تا پایان مهر ماه این برداشت ادامه دارد.

وی افزود: امسال با وجود افزایش کیفیت خرما پیش بینی 10 درصدی افزایش تولید خرما نسبت به سال گذشته داریم.

در پایان این مسئول ادامه داد: استعمران 70درصد ، برحی 15 درصد ، زاهدی 10 درصد و سایر ارقام 5 درصد از ارقام خرمای آبادان است.