فروشگاه

در بروجرد 48 هزار تن سالانه سیب برداشت میشود.

فهرست مطالب

در بروجرد 48 هزار تن سالانه سیب برداشت میشود.

1402/04/24

امروز شنبه به گزارش خبرنگاران جواد گودرزی اظهار کرد: از سطح 700 هکتار باغات این شهرستان برداشت سیب گلاب آغاز شده است.

ایشان افزود: از باغات 1 هزار و 900 هکتاری این شهرستان حدود 700 هکتار به سیب گلاب و 200 هکتار به سیب پاییزه اختصاص دارد.

مدیر جهادکشاورزی بروجرد گفت: سالیانه 10 هزار تن محصول از 700 هکتار باغات سیب گلاب برداشت و روانه بازار مصرف شهرستان و استان میشود.

گودرزی افزود: در این شهرستان سالیانه بیش از 48 هزار تن سیب گلاب و پاییزه در این شهرستان تولید و روانه بازار میشود.

در پایان ایشان ادامه داد: در لرستان این شهرستان در تولید انواع سیب رتبه اول را به خود اختصاص داده است.