فروشگاه

در همدان سالیانه بیش از 60 هزار تن یونجه تولید می شود.

فهرست مطالب

در همدان سالیانه بیش از 60 هزار تن یونجه تولید می شود.

1402/09/27

امروز دوشنبه در سالن جلسات جهادکشاورزی رحمان ایرانپور در گفتگو با خبرگزاری فارس همدان اظهار داشت: در سال زراعی جاری حدود 60 هزار و 650 تن یونجه تولید شده است. یونجه برای دام و طیور بخاطره سرشار از پروتئین ، کلسیم زیاد و سلولز کم بهترین منبع غذایی می باشد.

وی اضافه کرد: یونجه با داشتن ریشه‌های عمیق، تخلخل خاک را افزایش داده همچنین سبب سهولت جریان آب و هوا و افزایش فرآیند تثبیت ازت در خاک می‌شود. یونجه چند ساله نیز دارای ازت زیادی می باشد. زمانی که آن برداشت می شود پس از برداشت حجم زیادی در خاک باقی می ماندو باعث افزایش ماده آلی خاک می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: در حاصلخیزی خاک این محصول نقش بسزایی دارد. برای کشت این محصول در مناطق سردسیری توصیه می شود از ارقام یونجه همدانی که از ارقام بومی ایران استفاده شود.

ایشان افزود: بیش از 4 هزار هکتار از اراضی آبی در شهرستان همدان به زیرکشت یونجه همدانی رفته است.

در پایان ایرانپور ادامه داد: میانگین عملکرد تولید این محصول بصورت سالیانه در هر هکتار 15 تن می باشد.