فروشگاه

در ایلام برداشت گندم ۱۰۰هزار تن افزایش یافت.

فهرست مطالب

در ایلام برداشت گندم ۱۰۰هزار تن افزایش یافت.

1402/05/04

امروز چهارشنبه به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس رئیس جهادکشاورزی استان ایلام آذرنوش عموزاده اظهار داشت: امسال میزان برداشت گندم در استان نسبت به سال گذشته بخاطره اجرای طرح‌های مناسب در حوزه کشاورزی و افزایش بارندگی‌ها باعث شد ۱۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند.

ایشان اضافه کرد: در استان در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم طرح جهش تولید انجام خواهد شد.

رئیس جهادکشاورزی استان ایلام گفت: در اراضی کشاورزی درسطح دیم زارهای این استان این طرح درراستای افزایش تولید اجرا و ادامه خواهد داشت.

عموزاده اصلاح کرد: با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و جهاد کشاورزی طرح مذکور اجرا شد و خدمات مختلفی به کشاورزان استان ایلام در غالب آن ارائه می شود.

در پایان این مقام مسئول ادامه داد:  ۵۵ هزار لیتر کود تقویتی به کشاورزان و ۱۷ هزار لیتر کود بذر مال به شرکت‌های فرآوررده‌ بذر در قالب این طرح توزیع شده است.