فروشگاه

در شهرستان کرمانشاه برداشت زعفران آغاز شد.

فهرست مطالب

در شهرستان کرمانشاه برداشت زعفران آغاز شد.

1402/08/08

امروز دوشنبه به گزارش خبرنگار مهر کامران کریمی اظهار داشت: 266 هکتار زعفران وجود دارد. در دهستان سرفیروز آباد کرمانشاه عملیات برداشت این محصول از امروز آغاز شد.

ایشان اضافه کرد: در شهرستان کرمانشاه تا سه سال گذشته سطح زیرکشت زعفران 210 هکتار بوده که بیش از 50 هکتار به سطح زعفران شهرستان کرمانشاه اقزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در این راستا بین متقاضیان 145 تن پیاز زعفران یارانه ای توزیع شده است.

کریمی گفت: ترویج این محصول با ارزش با توجه به درامد مناسب زعفران در اراضی کم بازده و مصرف آب کم در دستور کار مدیریت شهرستان کرمانشاه قرار گرفته که خداروشکر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

در پایان ایشان ادامه داد: حدود 6 کیلوگرم از هر هکتار بطور میانگین تولید می شود.