فروشگاه

در مزارع شهرستان خاتم کشت پاییزه کلزا آغاز شد.

فهرست مطالب

در مزارع شهرستان خاتم کشت پاییزه کلزا آغاز شد.

1402/07/22

امروز شنبه محمدرضا تاج آبادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد اظهار داشت: میزان سطح زیرکشت این شهرستان در سال زراعی جاری 360 هکتار است. در سال گذشته میزان سطح کشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان 170 هکتار بوده است.

ایشان افزود: در خاتم برای تولید روغن خوراکی کشت این محصول اجرا شد. در خاتم تا نیمه دوم آبان ماه کاشت این محصول ادامه خواهد داشت. کشاورزان باید در زمان مقرر شده کشت کلزا را انجام دهند تا زراعت دچار سرمازدگی ناشی از رعایت نکردن تاریخ کاشت نشوند.

در پایان رئیس اداره تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی شهرستان خاتم ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در راستای عملکرد بهتر برای کاشت این محصول زمان کاشت به موقع ، استفاده از سیستم آبیاری نوین و تغذیه مناسب می باشد.

در فاصله 240 کیلومتری جنوب یزد شهرستان خاتم با سطح زیرکشت 10079 هکتار محصولات زراعی ، 36 درصد از سطح باغی استان را به خود اختصاص داده است.