فروشگاه

افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور

فهرست مطالب

افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور

1401/08/14

وزیرجهادکشاورزی اظهار داشتند که 11.7 درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی میباشد و بالاترین سهم سرمایه گذاری در سالهای قبل وجود داشته که باید سریعا جبران گردد.

ایشان تنها مسیر جبران سرمایه گذاری را ایجاد انگیزه توصیف نمودند و ادامه دادند که این مورد نیز همانند پروژه مجتمع گلخانه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایشان همچنین درباره سرعت گرفتن واگذاری اراضی اظهار داشتند که گسترش گلخانه ها دستور مستقیم رئیس جمهور میباشد و ساخت گلخانه و صنعتی سازی کشاورزی از سوی سرمایه گذاران بسیار ارزشمند میباشد. البته تولید پروتئین نیز که در نوع خود اولین است باعث تامین امنیت غذایی پایدار خواهد یود. همچنین احداث شهرک گلخانه ای توسط یک پزشک نیز نوید اقدامات موثری برای آینده کشاورزی را میدهد.

در پایان نیز ایشان با اشاره به کلنگ زنی پروژه تجهیزات پزشکی پیوند میان غذای سالم و سلامت را در حوزه امنیت غذایی ضروری دانستند و بیان نمودند که فعالیت در بخش سلامت و تجهیزات پزشکی مخصوصا تولید کالاهای یکبار مصرف کار بسیار ارزشمند و دارای افزوده بالا میباشد.