فروشگاه

صادرات پسته ایران

فهرست مطالب

صادرات پسته ایران

1401/06/12

ایران ۷۸ میلیون یورو پسته به اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ صادر نموده است.

به گزارش خبرگزاری ها آمار منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا (یورو استات )بیان میکند. در نیمه اول سال میلادی ۷۸٫۶ میلیون یورو پسته به کشورهای اروپایی توسط ایران صادر گردید.

این میزان از صادرات نسبت به سال قبل ۲۶ درصد کاهش را نشان میدهد. کشورما در نیمه اول سال گذشته توانست تا رقمی بیش از ۱۰۶٫۱ میلیون یورو پسته را به اتحادیه اروپا صادر کند.

همچنین این گزارش بیان میکند صادرات پسته با پوست ایران به اروپا در ماه های ژانویه تا ژوئن امسال کاهشی ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل و رقمی معدل ۳۱٫۶ میلیون یورو را نشان میدهد. میزان این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۷٫۸ میلیون یورو بوده است.

اما با این حال صادرات مغز پسته به اتحادیه اروپا در نیمه اول امسال رشدی ۲۳ درصدی را تجربه نموده است و به میزان ۴۷ میلیون دلار رسید. این میزان صادرات در نیمه اول پارسال ۳۸٫۳ میلیون یورو بود.

آلمان و ایتالیا بزرگترین واردکنندگان پسته از ایران بوده اند. در نهایت ۵۰ میلیون یورو از کل صادرات پسته ایران به آلمان و ۱۴ میلیون یورو به مقصد ایتالیا بوده است.

بر این اساس میتوان گفت که ایران پس از آمریکا دومین صادر کننده پسته به اروپا در نیمه نخست سال بوده است. میزان صادرات آمریکا ۲۷۶ میلیون یورو بوده است که این میزان برای آمریکا کاهشی ۴ درصدی را نشان میدهد.

آمریکا در مجموع صادرات پسته بیشتری را نسبت به ایران به اروپا داشته است. اما گزارش های حاکی از آن هستند که محبوبیت پسته ایرانی نزد اروپایی ها بیش تر است. آمریکا در مجموع موفق شده است تا ۳۴ میلیون یورو مغز پسته را به اروپا صادر کند. در حالی که این میزان برای ایران ۴۷ میلیون یورو و مغز پسته میباشد.