فروشگاه

بیمه کردن محصولات کشاورزی در خوزستان ضروری شد.

فهرست مطالب

بیمه کردن محصولات کشاورزی در خوزستان ضروری شد.

1401/09/19

روز شنبه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان : در روز جمعه در استانداری خوزستان نشست بررسی کشت پاییزه در حوزه آبی کرخه برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در این نشست گفت: سازمان آب منطقه ای بررسی های لازم را در خصوص رهاسازی آب در آینده نزدیک برای آبیاری دوم محصولات کشت شده در صورت عدم بارندگی انجام دهد.

ایشان برای ضرورت بیمه محصولات کشاورزی تاکید و افزود: کشاورزان برای جلوگیری از آسیب خوردن محصولات در برابر حوادث طبیعی بهتر است برای بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در حوزه آبی کرخه بیش از 135 هزار هکتار کشت پاییزه صورت گرفته است.