فروشگاه

از مزارع کارون برداشت 30 تن چای ترش پیش بینی شد.

فهرست مطالب

از مزارع کارون برداشت 30 تن چای ترش پیش بینی شد.

1402/08/23

امروز سه شنبه به گزارش ایسنا جبار حمادی اظهار داشت: در شهرستان کارون چای ترش حدود 30 هکتار سطح زیرکشت دارد. از اوایل آبان ماه عملیات برداشت این محصول آغاز شده است.

ایشان اضافه کرد: تا پایان آذرماه عملیات برداشت ادامه دارد. امسال از مزارع این شهرستان با توجه به شرایط مزارع برداشت 30 تن چای پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: در شهرستان کارون شرایط مزارع چای ترش در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری داشته است. در هر هکتار حدود 800 کیلوگرم تا یک تن عملکرد این محصول است.

حمادی اضافه کرد: عمده محصول چای ترش برداشت شده برای مصرف در استان خوزستان و دیگر استان های کشور مانند تهران و اصفهان است و به خارج از کشور تاکنون صادر نشده است.

وی عنوان کرد: چای ترش به دو صورت خشک و تازه مصرف می شود. با محصول چای ترش تازه شربت ، مربا ف لواشک و … تهیه می شود. اما عمده مصرف این محصول بصورت خشک است که مورد توجه مردم قرار می گیرد.

در پایان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون ادامه داد: پای ترش یک گیاه وحشی است که با مصرف کود و اب کمی