فروشگاه

باغات کیوی به روغن پاشی زمستانه ضروری شد.

فهرست مطالب

باغات کیوی به روغن پاشی زمستانه ضروری شد.

1401/11/24

روز دوشنبه عبدالرحمن زاغی در گفت و گو با خبرنگار آریا مازندران اظهار کرد: از آنجایی که کنترل سپردارها در باغات کیوی و لزوم مبارزه زمستانه از اهمیت بالایی برخوردار است انجام روغن پاشی زمستانه در باغات کیوی با توجه به فرصت کمی که باقی مانده است ضروری میباشد.

ایشان با هماهنگی و پیگیری بین بخشی و مشارکت حداکثری کارشناسان ذی ربط حفظ نباتات در رصد و پایش آفات و بیماری های محصول کیوی و استفاده از ظرفیت های کارشناسی واحدهای باغبانی ، ترویج ، روابط عمومی ، محققین ذی ربط مراکز تحقیقاتی ، تشکلهای بخش خصوصی از جمله سازمان نظام مهندسی ، اتحادیه تعاونی باغداران کیوی ، کلینیکهای گیاهپزشکی و بسیج ادارات شهرستان ها تاکید کرد.

در پایان مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی مازندران جهت انجام هرس ، برس کشی درختان آلوده و روغن پاشی زمستانه تمامی درختان مثمر و غیرمثمر میزبان داخل و حاشیه باغات کیوی از جمله گردو ، هلو و شلیل ، توت ، بید تاکید به برگزاری کلاس ها ، کارگاه های آموزشی و اطلاع رسانی گسترده کرد.