فروشگاه

رونق کم بازار پسته زرند

فهرست مطالب

رونق کم بازار پسته زرند

1401/07/12

بنابر گزارش خبرگزاری ها سرمازدگی به 90 درصد از محصولات پسته زرند آسیب زده و باعث بیکاری هزاران نفر شده است.

شهرستان زرند در شمال استان کرمان قرار داشته و یکی از قطب های اصلی تولید پسته میباشد. در این شهرستان 45 هزار هکتار باغ پسته بارور وجود دارد که در مجموع هر ساله 18هزار و 900 تن پسته برداشت میشود. همچنین بر اساس آمارها حداقل 168 هزار نفر در این حوزه اشتغال فصلی و دائمی دارند.

در این شهرستان ده ها ترمینال مکانیزه ضبط پسته و صدها ترمینال نیمه مکانیزه ضبط پسته وجود دارد. متاسفانه به دلیل سرما و نابودی محصولات این دستگاه ها خاموش می باشند و هزاران شغل نیز از بین رفته است.

در پایان گفتنی است که بروز خشکسالی و کمبود آب باعث آسیب پذیر شدن باغات پسته شده که سرمای هوا نیز به یکباره باعث این خسارت عظیم شد.