فروشگاه

مراغه قطب تولید سیب در آذربایجان شرقی

فهرست مطالب

مراغه قطب تولید سیب در آذربایجان شرقی

1401/08/07

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره سیب مراغه اظهار داشتند توجه به قرارگرفتن مراغه در حوزه دریاچه ارومیه باید افزایش بهره وری و کاهش دور ریز سیب در اولویت قرار بگیرد تا با صرف کمترین حجم آب بتوانیم با کیفیت ترین سیب را تولید نماییم.

ایشان ادامه دادند که امسال 270 هزار تن سیب در مراغه تولید شده است و متوسط تولید هم برای هر هکتار 19تن بوده است. 70 هزارتن سیب پادریز داشته ایم که در برابر 270 هزارتن عدد بالایی است. امیدواریم کارشناسان دلایل آن را بررسی و میزان این عدد کاهش پیداکند.

ایشان با اشاره به کاهش 40درصدی آب طی سال زراعی گذشته عنوان نمودند که خوشبختانه با حمایت های دولت تلاش های خوبی برای استفاده از سامانه های نوین آبیاری شکل گرفته است. تا کشاورزان به صرف کمترین مقدار آب بتوانند نهایت استفاده و بهره وری را داشته باشند.

در پایان نیز ایشان با اشاره به لزوم توجه به شرکت های دانش بنیان اظهار داشتند که نخستین شتاب دهنده بخش کشاورزی در تبریز رونمایی شده است که در بخش بازرگانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ظرفیت های خوبی هم برای سیب تولید شده دارد.