فروشگاه

کمک بسیج به بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی

فهرست مطالب

کمک بسیج به بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی

1401/08/08

فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشتند که بسیجیان به وزارت جهاد کشاورزی برای تامین غذایی پایدار و رسیدن به امنیت ملی و اقتدار غذایی کمک مینمایند.

همچنین ایشان عنوان نمودند که مبارزه با استکبار صرفا سلاح در دست گرفتن نیست و ممکن است در جایی بوسیله قلم و جایی هم بوسیله جان این مبارزه شکل بگیرد.

ایشان ادامه دادند که باید از تولید و اقتصادی کردن بخش کشاورزی حمایت کنیم تا بتوانیم به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک دست پیدا نماییم.

در پایان نیز ایشان نوآوری و شکوفایی و رشد تولید را بر پایه کشاورزی لازم دانستند و عنوان داشتند که باید برای تکمیل زنجیره های کشاورزی تمامی اقدامات لازم را انجام دهیم تا به حرکت پرشتاب کشور بسوی استقلال و ساختن ایرانی قوی و احیای تمدن نوین اسلامی کمک نماییم.