فروشگاه

از مزارع چهارمحال و بختیاری بیش از 162 هزار تن برداشت گندم و جو پیش بینی شد.

فهرست مطالب

از مزارع چهارمحال و بختیاری بیش از 162 هزار تن برداشت گندم و جو پیش بینی شد.

1402/05/02

امروز دوشنبه به گزارش خبرنگاران چهارمحال و بختیاری روح الله سعیدی اظهار داشت: سالانه بیش از 59 هزار هکتار از مزارع استان برای توسعه کشت محصولات راهبردی به زیرکشت گندم رقت. ار این میزان حدود 20 هزار هکتار گندم آبی و 38 هزار هکتار گندم ذیم است و بیش از 28 هزار هکتار به جو ابی و دیم اختصاص دارد.

ایشان گفت: برداشت بیش از 111 هزار تن گندم آبی و دیم و بیش از 128 هزار تن جو در سال زراعی جاری پیش بینی میشود.

سعیدی اضافه کرد: بیش از 50 درصد میزان تولید نسبت به سال گذشته انتظار داریم افزایش داشته باشیم.

در پایان ایشان ادامه داد: باران ، صدرا ، هما ، واران ، سرداری ، آذر2 و ارقام محلی عمده ترین ارقام گندم دیم و حیدری ، تیرگان ، میهن ، کراس روشن ، سیروان و پیشگام عمده ترین ارقام گندم آبی می باشند.