فروشگاه

در بین کشاورزان بیش از 30 هزار تن کود شیمیایی توزیع شد.

فهرست مطالب

در بین کشاورزان بیش از 30 هزار تن کود شیمیایی توزیع شد.

1402/07/09

امروز یکشنبه شیرخانی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام اظهار داشت: از ماه های قبل میزان کود مورد نظر کشاورزان در انبارهای مهران دپو شده است. با توجه به برنامه ریزی های دولت جهت تامین از این انبارها کود مورد نظر کشاورزان به سرتاسر استان ارسال می شود.

در پایان بیگی ادامه داد: ما مشکلی جهت تامین انواع کود شیمیایی مورد استفاده کشاورزان استان نداریم. در بین کشاورزان بیش از 30 هزار تن انواع کود شیمیایی تاکنون توزیع شده است.