فروشگاه

از مرز سیستان و بلوچستان بیش از 650 تن نارنگی پاکستانی وارد ایران شد.

فهرست مطالب

از مرز سیستان و بلوچستان بیش از 650 تن نارنگی پاکستانی وارد ایران شد.

1401/11/23

امروز یکشنبه 23 بهمن مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان پس از چند سال وقفه به شروع مجدد واردات نارنگی پاکستانی کینو اشاره کرد و افزود: با رعایت شرایط بهداشت گیاهی از کشور واردات این محصول از کشور پاکستان آغاز و حدود 650 تن نارنگی تاکنون وارد کشور شده است.

به گزارش ایسنا – غلاحسین تیموری اظهار کرد: به روش تیمار سرمادهی در سردخانه میوه نارنگی در کشور پاکستان ضدعفونی گردیده و با صدور گواهی بهداشت وارد ایران میشود. این میوه در هنگام ورد به ایران اول توسط کارشناسان مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفته و در صورت سلامت اقدام به ترخیص از گمرک استان میگردد.

ایشان ادامه داد: در نشست هیئت اقتصادی ایرانی و پاکستانی در کویته پاکستان طی توافقی که در خصوص صادرات سیب درختی و واردات نارنگی در دی ماه سال جاری انجام گرفت کشور پاکستان ملزم به صدور گواهی بهداشت گیاهی شده است.

ایشان در پایان گفت: واردات نارنگی طبق قانون از محل پیله وری و مرزنشینان انجام شده است.