فروشگاه

بیش از ۸۰۰۰ تن تولید عسل در کرمانشاه پیش‌بینی شد.

فهرست مطالب

بیش از ۸۰۰۰ تن تولید عسل در کرمانشاه پیش‌بینی شد.

1401/05/22

امروز یکشنبه به گزارش ایسنا سیروس نوروزی اظهار داشت: استان کرمانشاه قریب ۴۰ هزار بهره‌بردار زنبور عسل دارد. بر اساس سرشماری صورت گرفته توسط بهره برداران استان بیش از ۶۴۴ هزار کندو از سال گذشته دارند.

نوروزی اضافه کرد: در استان هشت هزار تن عسل در سال گذشته تولید شد. تولید عسل در کندوهای زنبور عسل استان به بیش از هشت هزار تن امسال پیش‌بینی شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از آنجایی که عسل بیشتر از نیاز استان کرمانشاه تولید میشود. در استان بیش از هشت هزار تن عسل خواهد شد که حدود نج هزار تن نیاز سالانه استان است.

نوروزی گفت: شهرستان‌های کرمانشاه ، کنگاور و صحنه بیشترین زنبورستان‌های استان را به خود اختصاص دادند. شهرستان‌های استان کرمانشاه همه زنبورستان دارند.

ایشان اضافه کرد: در کشور کرمانشاه مرغوب ترین عسل را به خود اختصاص داده است.

در پایان نوروزی ادامه داد: در استان کرمانشاه از اواسط مرداد برداشت عسل آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت.