فروشگاه

کود ازته در چهارمحال و بختیاری تامین شد.

فهرست مطالب

کود ازته در چهارمحال و بختیاری تامین شد.

1401/11/04

روز سه شنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان محسن مهدوی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در سال جاری کل سهمیه تخصیصی کود ازته به مقدار 25 هزار و 958 تن تامین شد که از این مقدار 20 هزار و 421 تن توریع و مابقی در انبارهای شرکت و کارگزاران موجود است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به ترتیب حدود 80 و 50 درصد کودهای فسفاته و پتاسه جذب شده و حمل این کودها حسب تقاضای کشاورزان تا تامین کامل ادامه خواهد داشت.