فروشگاه

تولید زیتون در گیلان 3 برابر افزایش یافت.

فهرست مطالب

تولید زیتون در گیلان 3 برابر افزایش یافت.

1401/08/23

طبق گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان اعلام کردند: مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی گیلان با بیان سال آوربودن زیتون در استان گفت: از باغات این استان تاکنون زیتون روغنی 55 درصد و 45درصد زیتون کنسروی برداشت میشود.

طبق اشاره ای که منوچهر پارسافر به کنترل و مبارزه آفت مگس زیتون گفت: امسال محصول زیتون استان گیلان از کیفیت خوبی برخوردار است و روغن زیتون گیلان کاملا سالم است.

ایشان با توجه به اهمیت تولید زیتون روغنی افزود: سعی بر این داریم که در استان تولید زیتون روغنی را افزایش دهیم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی گیلان با بیان اینکه 11 هزار تن زیتون در سال گذشته تولید شده بود افزود: پیش میشود امسال زیتون در گیلان 35هزار تن تولید شود.