فروشگاه

برداشت یک هزار و 480 تن خیار از گلخانه های قصر شیرین

فهرست مطالب

برداشت یک هزار و 480 تن خیار از گلخانه های قصر شیرین

1401/12/08

امروز دوشنبه در گزارش خبرگزاری ایرنا جبار خدامرادی گفت: 74 هزار متر مربع سطح مفید زیرکشت خیار در گلخانه های این شهرستان میباشد که عملکرد برداشت محصول خیار در هر متر مربع 20 کیلوگرم است.

ایشان افزود: هر کیلوگرم محصول خیار در گلخانه های این شهرستان با قیمت 18 هزار تومان به فروش رسید که بیش از 266 میلیون ریال درآمدزایی داشت. اما اکنون کشت فلفل جایگزین کشت خیار شده است.

به گفته رئیس جهادکشاورزی قصرشیرین: در سطح 24 واحد گلخانه های فعال شهرستان قصرشیرین با برداشت محصول خیار در مجموع 60 فرصت شغلی مستقیم در سطح گلخانه های این شهرستان برای افراد جویای کار شده است.

ایشان اضافه کرد: بهترین نوع سرمایه گذاری تولید محصولات گلخانه ای است که افزایش تولید در واحد سطح و 10 برابر هوای آزاد و محیط بیرون ، تولید بیش از یک محصول در سال است. از مزایای کشت گلخانه ای افزایش کیفیت محصولات تئلیدی میباشد.

خدا مرادی گفت: بازاریابی مناسب ، صرفه جویی در مصرف آب ، توازن کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه از دیگر مزایای کشت های گلخانه ای است.

ایشان افزود: با داشتن مرزهای خسروی و پرویزخان قصر شیرین میتواند زمینه صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کرده و با توسعه گلخانه ها میتوان شاهد رونق تولید محصولات گلخانه ای و کشاورزی در این منطقه باشیم.

با توجه به اقلیم مناسب و اب و هوای بسیار خوب شهرستان مرزی قصرشیرین مستعدترین منطقه استان کرمانشاه برای کشت و تولید محصولات گلخانه ای است.

52 واحد گلخانه های این شهرستان هم اکنون 24 واحد با سطح 7.5 هکتار فعال در مجتمع گلخانه ای شهید دکامی زاده و 2.5 هکتار آن بصورت پراکنده مربوط به شهرداری ، بنیاد مستضعفان و منابع طبیعی در دیگر نقاط شهرستان واقع است.

در پایان ادامه داد: بیش از 27 هزار نفر جمعیت قصرشیرین در غرب کرمانشاه جمعیت دارد و 186 کیلومتر مرز با عراق دارد که دارای 31 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ است.