فروشگاه

بهره برداری از ایستگاه هواشناسی در شهرستان اصلاندوز

فهرست مطالب

بهره برداری از ایستگاه هواشناسی در شهرستان اصلاندوز

1401/08/02

به گزارش خبرگذاری ها مدیرکل سازمان هواشناسی استان اردبیل در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشتند که اولین ایستگاه تمام خودکار هواشناسی در شهرستان اصلاندوز مغان به بهره برداری رسیده است.

ایشان ادامه دادند که این منطقه در سال گذشته به شهرستان تبدیل شد و از قطب های عالی باغبانی ، کشاورزی و گردشگری استان اردبیل بشمار میرود. این ایستگاه در کمتر از یک سال ساخته شده است و قرار است تا برای تمامی شهرستان های اردبیل نیز چنین مرکزی افتتاخ گردد.

ایشان اذعان نمودند که بخش زیادی از استان همچنان درگیر با خشکسالی میباشد که البته اندکی از آن کاسته شده و امیدواریم این کاهش خشکسالی در فصل پاییز نیز تداوم داشته باشد.

در پایان نیز ایشان عنوان نمودند که هواشناسی استان با تجهیز شدن به این امکانات میتواند تحلیل های کارشناسی بسیار خوبی را در مورد رصد سامانه های هوایی انجام داده و اطلاع رسانی خوبی را برای مردم این منطقه به ارمغان آورد.