فروشگاه

پرداخت 65 درصد مطالبات کلزاکاران استان قزوین

فهرست مطالب

پرداخت 65 درصد مطالبات کلزاکاران استان قزوین

1402/04/13

امروز سه شنبه حسن جلیلوند در گفتگو با خبرگزاری رکنا اظهار داشت: حدود 4 هزار و 323 تن دانه روغنی تاکنون ار ابتدای فصل بصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.

ایشان افزود: خرید 6 هزار تن محصول از کلزاکاران این استان تا پایام فصل پیش بینی میشود.

جلیلوند گفت: در سطح شهرستان های تاکستان ، البرز ، آبیک و بوئین زهرا 5 مرکز خرید تضمینی کلزا فعال است که کار خرید تضمینی را برعهده دارد.

وی افزود: شهرستان آبیک با 1296 تن بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داد.

ادامه داد: قیمت خرید تضمینی کلزا از کشاورزان از قرار هرکیلو به مبلغ 25 هزار تومان تعیین شده است.

در پایان مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اظهار کرد: از مزارع پاییزه آبی این استان حدود 2830 هکتار در سال زراعی جاری به زیرکشت کلزا رفته است. شهرستان آبیک با سطح زیرکشت 905 هکتار بیشترین سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص داده است.