فروشگاه

پرداخت 99 درصد مطالبات کلزاکاران

فهرست مطالب

پرداخت 99 درصد مطالبات کلزاکاران

1402/04/07

امروز چهار شنبه به گزارش خبرنگار مهر محمدباقر منوچهری اظهار کرد: 20 هزار و 280 تن کلزا از کشاورزان گلستانی امسال خریداری شد.

ایشان اضافه کرد: ۴ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان پول تا کنون به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان ادامه داد: از مطالبات کلزا کاران حدود 19 میلیون تومان باقی مانده است که این مبلغ در طی روزهای آینده امیدواریم پرداخت شود.

ایشان اضافه کرد: در استان برای خرید تضمینی این محصول 23 مرکز خرید فعالیت داشتند.

در پایان ادامه داد: از زمین های استان حدود 31 هزار هکتار در سال زراعی جاری به زیرکشت دانه روغنی کلزا رفته است اما بخاطره خشکسالی فقط دو سوم محصول آن قابل برداشت است.