فروشگاه

در چهارمحال و بختیاری برداشت هلو آغاز شد.

فهرست مطالب

در چهارمحال و بختیاری برداشت هلو آغاز شد.

1402/06/11

امروز شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر برداشت 50 هزار تن هلو را در استان داد.

شیرانی عنوان کرد: در چهار محال و بختیاری برداشت هلوی میان رس و دیرس آغاز شده است و تا اواخر مهرماه 1402 ادامه دارد.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دراستان سطح زیرکشت باغات هلو 3 هزار و 540 هکتار می باشد.

ایشان افزود: در کشور در برداشت هلوی باکیفیت استان چهارمحال و بختیاری رتبه 5 را به خود اختصاص داده است.

شیرانی گفت: آلبرتا ، کاردی ، جی اچ و زعفرانی ارقام هلوی چهارمحال و بختیاری می باشد.

در پایان ایشان ادامه داد: شهرستان های بن و سامان عمده ترین باغات هلو در استان را دارند.