فروشگاه

از باغ های استان قزوین برداشت گلابی آغاز شد.

فهرست مطالب

از باغ های استان قزوین برداشت گلابی آغاز شد.

1402/05/03

امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار فارس محمد پیله فروش اظهار کرد: از باغ های استان قزوین 27 هزار تن برداشت محصول گلابی پیش بینی میشود.

ایشان اضافه کرد: از 2160 هکتار از باغ های این استان این میزان محصول برداشت میشود که حدود 1790 هکتار باورر و 370 هکتار غبربارور است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: عملکرد این محصول بطور متوسط 15 تن در هکتار میباشد. گلابی های درگزی ، اسپادونا ، چینی ، دوشیز و بیروتی از عمده ترین ارقام کشت شده در این استان میباشد.

این مسئول افزود: در شهرستان های البرز و قزوین و همه شهرستان های استان عمده ترین باغ های گلابی را دارند.

در پایان پیله فروش ادامه داد: با استفاده از پایه های رویشی مانند پیرودوآرف برای توسعه و بالابودن عملکرد باغ های گلابی در طی دهه اخیر مورد استقبال باغداران قرار گرفت. رکورد عملکرد این محصول به بیش از 50 تن در هکتار در سال قبل رسید