فروشگاه

در جغین رودان فلفل دلمه و گوجه برداشت شد.

فهرست مطالب

در جغین رودان فلفل دلمه و گوجه برداشت شد.

1402/12/22

امروز سه شنبه کارشناس جهادکشاورزی بخش جغین در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس اظهار داشت: در جغین سطح زیرکشت فلفل دلمه گلخانه ای 2 هکتار است که تا اردیبهشت ماه سال آینده برداشت این محصول ادامه دارد.

روح الله عنوان کرد: از هر هکتار برداشت 3 تن فلفل دلمه پیش بینی می شود.

ایشان گفت: از زمین های کشاورزی بخش جغین امسال حدود 550 هکتار به زیرکشت جغین اختصاص دارد.

در پایان غلامپور ادامه داد: علاوه بر تامین نیاز بازار داخل محصول گوجه به کشورهای همسایه هم ارسال می شود.