فروشگاه

از هفت هکتار باغات استان قزوین برداشت پسته آغاز شد.

فهرست مطالب

از هفت هکتار باغات استان قزوین برداشت پسته آغاز شد.

1402/06/08

امروز چهارشنبه محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت: از این میزان سطح باغات بیش از 8 هزار تن محصول پسته برداشت میشود.

ایشان افزود: از باغات این استان حدود 10 هزار و 810 هکتار به کشت پسته اختصاص دارد. از این میزان 7 هزار و 778 هکتار بارور و 3 هزار و 32 هکتار غیر بارور است. 

از باغات این محصول حدود 1 هزار و 150 کیلوگرم در هرهکتار عملکرد این محصول برآورد میشود.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود: شهرستان قزوین و بوین زهرا مهمترین مناطق کشت پسته در استان هستند. زیرا بخاطره وجود سبزینه و کلروفیل دارای رنگ و طعم منحصر به فردی که پسته قزوین دارد جایگاه ویژه ای در تهیه شیرینی از نظر صادرات دارد.

پیله فروش عنوان کرد: کله بزی ، اکبری ، کله قوچی ، خنجری ، فندقی ، اوحدی ، احمدآقایی ، کال خندان ، کله بزی و رقم های قرمز و سفید پسته مهمترین ارقام پسته استان می باشد.

ایشان گفت: در استان هفت ترمینال فرآوری بهداشتی پسته در حال حاضر فعال است.

در پایان مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین ادامه داد: طرح سرشاخه کاری و تغییر ارقام مناسب بصورت آزمایشی در ایستگاه نحقیقات پسته یزبر از سال 98 در حال اجرا است. در باغات پسته استان در صورت تحقق اهداف این طرح انجام خواهد شد.