فروشگاه

در خدابنده برداشت سیب زمینی اغاز شد.

فهرست مطالب

در خدابنده برداشت سیب زمینی آغاز شد.

1402/08/07

امروز یکشنبه مدیرجهادکشاورزی شهرستان خدابنده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای زنجان اظهار داشت: در مزارع سیب زمینی این منطقه 7 هزار کشاورز سلطانیه ای مشغول به برداشت هستند.

اسداللهی اضافه کرد: در شهرستان خدابنده حدود 3 هزار و 500 تا 4 هزار هکتار به زیرکشت سیب زمینی اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: در این شهرستان اگر در هر هکتار 50 تن سیب زمینی بطور میانگین کاشته شود در یک سال میزان تولید سیب زمینی به 200 هزار تن می رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده افزود: یکی از شهرستان های برتز در تولید سیب زمینی شهرستان خدابنده است. سطح کیفی تولیدات این محصو خوشبختانه بسیار بالاست.

اسداللهی گفت: به بهره برداران استان توصیه میشود برای تولید محصولات سالم و باکیفیت از ارقام مناسب و مراقبت های زراعی سیب زمینی شامل مبارزه با آفات ، بیماری ها و علف های هرز و همچنین توصیه های فنی از قبیل تغذیه به موقع مزارع با کودهای شیمیایی ، ریزمغذی و کودهای آلی استفاده نمایند.

در پایان ایشان عنوان کرد: در استان زنجان ارقام سیب زمینی که کشت می شود شامل چلنر ، سیفرا ، فابولا ، کلمبیا ، بانبا ، آگریا ، میلوا و کامبیا است.