فروشگاه

تولید 13 هزار تن قارچ خوراکی در استان قزوین

فهرست مطالب

تولید 13 هزار تن قارچ خوراکی در استان قزوین

1402/05/01

امروز یکشنبه به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین محمد پیله فروش اظهار داشت: در استان در 42 واحد پرورش قارچ، 13 هزار تن قارچ خوراکی سالیانه تولید میشود.

پیله فروش اضافه کرد: حدود 26 واحد پرورش قارچ خوراکی دارای پروانه تاسیس هستند که در سال 24 هزار تن ظرفیت تولید را دارند.

ایشان ادامه داد: در استان 9 واحد کمپوست به بهره برداری رسیده است. که 360 هزار تن در سال ظرفیت تولید را دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان تصریح کرد: در سال 3 واحد تولید کمپوست با 875 تن ظرفیت در سال پروانه تاسیس دریافت کردند.

در پایان پیله فروش ادامه داد: در استان 4 واحد تولید بذر قارچ با 5 میلیون لیتر ظرفیت در سال فعال هستند.