فروشگاه

تولید 27 هزار تن انواع صیفی جات در خمین

فهرست مطالب

تولید 27 هزار تن انواع صیفی جات در خمین

1401/08/22

رئیس جهاد کشاورزی خمین در گفتگو با ایرنا افزود: از مزارع 410 هکتاری این شهرستان محصولاتی مانند خربزه ، هندوانه و طالبی برداشت شده است.

وی افزود: یک هزار و 510 میلیارد ریال ارزش ریالی این صیفی جات میباشد.

ایشان یادآور شد: در سال جاری از 719 هکتار باغات انگور این شهرستان هفت هزار تن انگور به ارزش 840 میلیارد ریال برداشت شد.

وی با اشاره به 38 درصدی افزایش تولید انواع محصولات سردرختی افزود: انواع محصولات سردرختی در این شهرستان حدود 2 هزار و 140 تن تولید شد.

اظهار کرد: این محصولات از 282 هکتار از باغات خمین به ارزش 535 میلیارد ریال برداشت شده است.

در شهرستان 105 هزار نفری خمین 13 هزار بهره زراعی و باغی فعال هستند.