فروشگاه

تولید 800 هزار تن تولید برنج در مازندران پیش بینی شد.

فهرست مطالب

تولید 800 هزار تن تولید برنج در مازندران پیش بینی شد.

1402/04/25

امروز یکشنبه به گزارش خبرنگار بازار حسن عنایتی اظهار داشت: تولید 800 هزار تن شلتوک برنج در کشت اول پیش بینی میشود. در استان در سال قبل 990 هزار تن برنج تولید شد که از نظر عملکرد جزو سال های استثنائی بوده است.

ایشان افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی تا حدودی امسال با مشکل رو به رو بودیم. در اراضی مختلف عملکرد کشت قابل قبول است و مزارع شرایط مطلوبی دارند.

ایشان ادامه داد: با توجه به مدیریتی که کشاورزان در قبال بیماری و آفات داشتند امسال نیز محصولات خوبی تولید میشود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: در تولید محصولات مختلفی مانند مرغ ، کیوی و مرکبات در سال قبل با رشد خوبی رو به رو بودیم و باید برای بازاریابی محصولات به ازای افزایش تولید برنامه ریزی کنیم.

در پایان عنایتی ادامه داد: در سال گذشته لغو ممنوعیت واردات برنج را نوعی بی تدبیری از سوی ستاد تنظیم بازار دانست. عنوان کرد این مسئله به تولید داخلی لطمه وارد شده است.