فروشگاه

کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی به 72 میلیارد متر مکعب

فهرست مطالب

کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی به 72 میلیارد متر مکعب

1401/08/01

معاونت وزارت جهادکشاورزی بیان داشتند که در گذشته اختصاص آب به بخش کشاورزی 96 میلیارد متر مکعب بوده است. ولی امروزه به دلیل مشکلات حاصل از تغییر اقلیم ، مشکلات زیادی برای کشاورزان به وجود امده است. ایشان خرد شدن زمین های کشاورزی را چالشی جدی عنوان داشتند و افزودند که فناوری در کشاورزی روز ایران چندان جایگاهی ندارد به گونه ای که 70 درصد کشاورزان ما بالای 52 سال سن دارند و 34 درصد آنها بی سواد میباشند. 

ایشان در ادامه با اشاره به ضروری دانستن تدوین برنامه های جبران عقب افتادگی کشاورزی کشور عنوان داشتند که در حال حاضر امنیت غذایی از اولویت های دولت سیزدهم میباشد. همچنین 42 هنرستان کشاورزی هم اکنون در کشور فعال میباشند که ظرفیت پرورش دانش آموزان خوبی را داشته و برای هدایت آنان به بخش کشاورزی آماده اند.

در پایان نیز ایشان با اشاره به تراریخته بودن برخی نهاده های دام مثل ذرت و سویا افزودند که در ایران هیچ نهاده تراریخته ای تولید نشده و جایگزینی سایر نهاده های دامی با این نهاده های وارداتی در دستور کار است