فرم درخواست اخذ عاملیت سازمان تامین نهاده ایران
دپارتمان نهاده های کشاورزی

درخواست کننده گرامی، خواهشمند است فرم ذیل را با دقت مطالعه کنید و با توجه به اهمیت تمامی سوالات مطرح شده در فرایند پذیرش شما، پاسخ آنها را به دقت تکمیل و ارسال نمایید. ( سوالاتی که دارای جواب هستند را خالی نگذارید)