فروشگاه

بررسی لایحه آبخیزداری توسط دولت

فهرست مطالب

بررسی لایحه آبخیزداری توسط دولت

1401/07/23

به گزارش خبرگزاری ها لایحه آبخیزداری به کمیسیون تخصصی دولت ارائه شده است که در صورت تایید به صحن مجلس فرستاده خواهد شد. بر همین اساس وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسمی عنوان داشتند که این لایحه با دستور ریاست جمهور تنظیم شده است و قرار است مورد بررسی قرار گرفته و به مجلس ارسال گردد.

در مورد آبخیزداری باید گفت که مجموعه کارهایی است که موجب حفظ منابع آبی و خاکی زمین میشود. حال این حفاظت میتواند به وسیله استفاده از پوشش گیاهی ، زه کشی زمین ، لای روبی ، ساخت کانال و لای روبی و ایجاد بادشکن باشد. بر اساس کارشناسان اغلب سیل های ایران به دلیل دخالت های انسانی  در سطح زمین است که آبخیزداری میتواند این مشکلات را مرتفع ساخته و یاعث استفاده بهینه تر از آب گردد. 

در پایان باید گفت که انجمن علوم خاک ایران ، حجم فرسایش خاک در ایران را دو میلیارد تن در سال اعلام نموده است.